Zawodowy kierowca może liczyć na pewny zarobek niezależnie od bieżącej sytuacji gospodarczej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nic więc dziwnego, że sporo osób jest zainteresowanych tym, jak zostać takim kierowcą. Nie wystarczy jednak dysponować prawem jazdy właściwej kategorii. Konieczne jest bowiem odbycie specjalnych kursów. Wyjaśniamy, co należy zrobić, by zostać kierowcą zawodowym.

Podstawą jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Podstawą legalnego zatrudnienia profesjonalnego kierowcy jest uzyskanie przez niego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewozu rzeczy lub osób. Takie świadectwo zdobyć można, zdając pomyślnie egzamin państwowy, poprzedzony odbyciem stosownego szkolenia. Oprócz tego należy jeszcze uzyskać oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego właśnie zawodu.

Absolutną podstawą do podjęcia jakichkolwiek starań o zostanie kierowcą zawodowym jest posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B. Umożliwia ono staranie się o kolejne kategorie jak C, C+E czy D. By zdobyć prawo jazdy kat. B, należy przejść kurs oraz uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie. Do egzaminu teoretycznego i praktycznego można podejść, gdy ma się ukończone 18 lat – przy czym szkolenie przygotowawcze można rozpocząć jeszcze przed 18 urodzinami.

Prawo jazdy – od tego wszystko się zaczyna

Prawo jazdy odpowiedniej kategorii jest niezbędne do pracy jako kierowca zawodowy. W zależności od wybranej ścieżki kariery, postawić można na:

 • kategorię C – uprawnia ona do kierowania pojazdem ciężarowym o masie przekraczającej 3,5 t; można uzyskać ją w wieku 21 lat,
 • kategorię C+E – posiadacz tego prawa jazdy może prowadzić pojazdy ciężarowe z przyczepami i naczepami; podobnie jak w przypadku kat. C, do egzaminu na C+E można podejść, mając ukończone 21 lat,
 • kategorię D – ta kategoria uprawnia do prowadzenia autobusów, można ją uzyskać, mając 24 lata,
 • kategorię D+E – na autobusy z przyczepą, uprawnienia na tę kategorię bez dodatkowych egzaminów przysługują posiadaczom kategorii D i C+E; tak jak w przypadku kat. D, można uzyskać ją, mając ukończone 24 lata.

Oczywiście w przypadku każdej z wymienionych kategorii konieczne jest odbycie kursu i zdanie egzaminu państwowego. Po kursie i zdaniu egzaminu następnym krokiem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowej kierowcy

Następnym krokiem uzyskanie kwalifikacji zawodowej

Kurs i egzamin, niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowej, odbywa się, w zależności od wieku, przed lub po zdobyciu prawa jazdy wybranej kategorii. Osoby 18-letnie lub 21-letnie (w przypadku kierowców autobusów) mogą podejść do egzaminu na kategorię C, C+E i D, jeśli ukończyły kurs i zdały egzamin na kwalifikację wstępną pełną. Oprócz tego jest też kwalifikacja wstępna przyspieszona. Ta druga opcja dostępna jest dla kierowców mających więcej niż 21 lat w przypadku kategorii C/C+E oraz mających ponad 23 lata dla kategorii D/D+E. Zgodnie z nazwą kurs taki trwa krócej niż podstawowy kurs kwalifikacji wstępnej. arto też wiedzieć, że do momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku zawodowo jeździć można tylko na liniach regularnych i nieprzekraczających 50 km.

Badania lekarskie i psychologiczne – co obejmują?

Następnym krokiem są badania lekarskie i psychologiczne. Po raz pierwszy badania dla kierowców zawodowych wykonuje się na dzień przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, kolejne przechodzi się co 5 lat, w ramach szkoleń okresowych. Obejmują one:

 • testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentu
 • testy sprawności intelektualnej, oceniające zdolności umysłowe, szybkość i dokładność działania i spostrzegania, koncentrację, podzielność uwagi, wyobraźnię przestrzenną,
 • testy sprawności psychomotorycznej:
 • pomiar czasu reakcji prostej i złożonej,
 • badanie widzenia przestrzennego i oceny odległości,
 • określenie dolnego progu wrażliwości wzrokowej,
 • badanie szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Ponadto, w trakcie badań psychologicznych wyklucza się występowanie schorzeń, umożliwiających wykonywanie pracy kierowcy, takich jak m.in. choroby układów: krążenia, oddechowego czy nerwowego.

Konieczne badania okresowe co 5 lat

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzone zostaje wpisem do prawa jazdy (kod 95), przy czym obowiązuje jedynie przez pięć lat. By przedłużyć termin jego ważności, należy ukończyć szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (nie trzeba ponownie zadawać egzaminu). Konieczne jest natomiast ponowne wykonanie badań lekarskich.  Kurs organizowany jest przez ośrodki szkoleniowe wpisane w rejestr Urzędów Wojewódzkich. Szkolenie obejmuje 35 godzin teoretycznych – w niektórych ośrodkach można je odbyć w formie e-learningu.

Na koniec wyrobienie karty kierowcy?

Wreszcie pozostaje wyrobienie karty kierowcy. Karta kierowcy jest niezbędna do prowadzenia pojazdów, wyposażonych w tachograf cyfrowy. Umożliwia ona identyfikację danego kierowcy i przypisywanie do niego informacji na temat przejazdów rejestrowanych przez tachograf. By starać się o kartę, należy posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu. Wniosek składa się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a wydana karta ważna jest przez 5 lat.

Ile to kosztuje?

Na koniec koszty. Tanio nie jest. Ceny kompletu uprawnień są różne, w zależności od regionu Polski. Koszty uprawnień:

 • Badania lekarskie – 200zł
 • Badania psychologiczne – 150zł
 • Prawo jazdy kat. C – 3000-3500zł
 • Prawo jady kat. CE – 2500-3500zł
 • Kwalifikacja wstępna (<18 lat)– 3000-6000zł
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona (>21 lat) – 2800-3500zł

 + Egzaminy na prawo jazdy i wymiana dokumentów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *