W I połowie 2021 r. branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2 proc. rok do roku; to pierwszy tak dobry wynik od końca 2018 r. – poinformował w czwartek Związek Polskiego Leasingu.

Jak podał Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, w I połowie 2021 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2 proc. rok do roku.

W ocenie Związku, to pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Przez kolejne dwa lata sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.

„Pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu. To dwie dobre wiadomości. Aktywność polskich firm, głównie z segmentu MŚP, w prosty sposób przekłada się na wyniki sektora leasingowego, a te są bardzo dobre. Równie wysokie są oczekiwania na kolejne miesiące roku” – podkreślił Paweł Pach ze Związku Polskiego Leasingu, cytowany w informacji ZPL.

Według najnowszej prognozy ZPL, która mówi o 20,2-proc. wzroście na koniec 2021r., branża leasingowa ma szansę nadrobić spowolnienia na rynku leasingu w 2019 i 2020 r.

Jeśli chodzi o strukturę rynku leasingu oraz odbiorców usług leasingowych – to według PZL – firmy zrzeszone w Związku koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, które wartościowo stanowią 86 proc. zawieranych umów.

„Najnowsze dane rynkowe pokazują, że wartość wszystkich kontraktów leasingowych podpisanych w pierwszej połowie tego roku wyniosła 34,8 mld zł. Rzadziej zawierane były umowy pożyczki, których wartość jest szacowana na poziomie 5,7 mld zł” – wskazano w informacji o danych ZPL po I połowie 2021 r.

ZPL poinformował, że największą grupą odbiorców usług leasingowych pozostają mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,8 proc. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 55-proc. udział w rynku, a firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9-proc. udział.

Transakcje zawierane z firmami o największych o obrotach (powyżej 20 mln zł) stanowią 25,3 proc., podczas gdy umowy z klientami indywidualnymi są szacowane na 0,7 proc.

Jak podano, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 43,6 proc. w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 27,9 proc.). Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t., ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (23,2 proc. udział w rynku). Inne aktywa, takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,5 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7-proc. udział.

Związek podał również informacje na temat trendów w grupach produktów. Wynika z nich, że branża leasingowa w pierwszej połowie 2021 roku sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,7 mld zł, co stanowiło wynik o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej. Oba typy pojazdów tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t., odnotowały wysokie dynamiki (odpowiednio 31,1 proc. rok do roku i 18,4 proc. rok do roku).

Zdaniem Andrzeja Sugajskiego ze Związku Polskiego Leasingu, finansowanie pojazdów lekkich przy udziale leasingu w kolejnych miesiącach roku może jeszcze wzrosnąć.

„Coraz większa liczba klientów będzie zwracać się w stronę finansowania zeroemisyjnych samochodów. Znaczący wpływ na zainteresowanie tymi pojazdami mają m.in. krajowe programy dotacji, które ponownie startują także i w Polsce, jak program Mój elektryk” – zauważył Sugajski, cytowany w informacji ZPL. Podkreślił również, że tym razem program dopuszcza dopłaty do rat leasingu. Jego zdaniem rządowe dotacje do leasingu samochodów na prąd mogą szybko powiększyć flotę takich pojazdów na polskich drogach.

Więcej na temat programu przeczytasz: https://magazyn.superauto.pl/artykul/doplaty-do-samochodow-elektrycznych-2021-moj-elektryk-rusza-12-lipca

Jeśli chodzi o sektor finansowania maszyn i innych urządzeń, to według Związku, ten segment w ubiegłym roku w najmniejszym stopniu odczuł skutki recesji. Jak podano, w I połowie 2021r. recesja nie była już widoczna w wynikach sektora leasingowego, który w segmencie finansowania maszyn zanotował 21,8 proc. wzrost rok do roku, dzięki transakcjom o łącznej wartości 11,3 mld zł. W analizowanym czasie wszystkie segmenty rynku maszyn odnotowały dodatnie dynamiki w 2021r.: maszyny rolnicze (14,7 proc. r/r), sprzęt budowlany (37,5 proc. r/r), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (35,7 proc. r/r), sprzęt medyczny (20,8 proc. r/r), maszyny dla przemysłu spożywczego (19,1 proc. r/r) czy maszyny poligraficzne (57,1 proc. r/r).

Związek wskazał, że ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych, dzięki czemu odbicie w tym segmencie rynku jest najbardziej istotne. Z danych Związku wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku leasingodawcy podpisali kontrakty o łącznej wartości 9,4 mld zł, wobec 4,9 mld w roku ubiegłym. Za 91 proc. wzrost w tym segmencie rynku w br. odpowiadały w równym stopniu transakcje dotyczące ciągników siodłowych (117 proc. dynamika r/r), naczep i przyczep (105,9 proc. dynamika r/r) jak i pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (59,7 proc. wzrost r/r). Gorsze wyniki branża zanotowała jedynie w obszarze finansowania autobusów.

ZPL przedstawił także prognozy dotyczące kolejnych miesięcy 2021 r. Podano, że kwartalny odczyt badania koniunktury branży leasingowej, realizowany wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL pokazuje, iż eksperci firm leasingowych oczekują wzrostu zatrudnienia w III kw. 2021 r. oraz prognozują dalsze pogorszenie jakości portfela. Jednocześnie ankietowani spodziewają się dalszego wzrostu aktywności sprzedażowej w III kw. 2021 r., chociaż nie będzie ono już tak wyraźne, jak obserwowane w I półroczu 2021 r.

„Firmy leasingowe spodziewają się też wyższego poziomu finansowania dla wszystkich badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla maszyn i IT. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie pozytywne perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich, środków transportu ciężkiego i nieruchomości” – napisano.

Prognoza ZPL pokazuje, że w 2021 roku rynek leasingu odrobi straty poniesione w ciągu dwóch ostatnich lat. Dynamika branży leasingowej w 2021 r. na poziomie 20,2 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Do końca 2021 r. branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 84,3 mld zł. Tym samym – przewiduje Związek – rynek leasingu w 2021 r. może przekroczyć wartości osiągnięte w 2018r. (PAP)

 

źródło: PAP
autor: Małgorzata Werner-Woś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *